• 0533 165 66 33
 • 0212 872 51 52
 • info@portakalagacianaokulu.com
 • Akıl ve Zeka Oyunları

  Akıl ve Zeka Oyunları

  Zeka oyunları, çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni bir şeyler
  öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel
  yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar. Zeka oyunları çocuklara;
  çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını
  etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru
  karar vermeyi öğretir. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl
  farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve
  geliştirir. Çocuk zeka oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini
  kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını
  ölçme fırsatı bulur. Kendini ve sınırlarını tanır. Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler
  yapabileceği üzerinde düşünür. Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar
  vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir. Zeka oyunları yüksek
  konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir
  tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini

  dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur. Zeka ve bilgisinin işe yaradığını gören çocuk,
  bunları geliştirmek için çalışacaktır.

  ZEKA OYUNLARININ FAYDALARI

  • Zekayı aktif tutarak öğrenmeyi kolaylaştırır.
  • Planlı hareket etme becerisi kazandırır.
  • Öngörüyü güçlendirir.
  • Yeni yetenekler edinmeyi sağlar.
  • Unutkanlığa iyi gelir.
  • Konsantrasyonu yükseltir.
  • Çözüm üretme ve çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
  • Yeteneklerin sınırını tanımayı sağlar.
  • Araştırmacı yeteneğini geliştirir.
  • Ezbercilikten uzaklaştırarak araştırmacı bir kişilik kazandırır.
  • Başarısızlıklarda yılmamayı ve tekrar denemeyi öğretir.
  • Kuralları anlamayı ve öğrenmeyi sağlar.
  • Sistemli düşünme alışkanlığını kazandırır.
  Call Now Button
  WhatsApp chat