• 0533 165 66 33
 • 0212 872 51 52
 • info@portakalagacianaokulu.com
 • EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ

  PORTAKAL AĞACI ANAOKULUNDA NELER OLUYOR?

  Hayat… Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan ölüme ve ebediyete kadar
  devam eden koca bir serüven.. Böyle bir serüvenin kilit noktası ise şüphesiz çocukluk

  diyebileceğimiz okul öncesi dönem… Neden kilit nokta sorusuna cevap aradığımızda; bütün
  bir hayatın oluşumunun bu devrede saklı olduğu cevabı karşımıza çıkıyor.. Madem bir hayat
  oluşacak..Peki ama ‘neye göre’,’kime göre’ ve ‘ne zaman’ şekillenecek bu hayat dersiniz? İşte
  0-6 yaş dönemini gömleğin ilk düğmesine benzetebiliriz. İlk düğme doğru iliklendi mi diğer
  düğmeler iliklenirken zorlanma olsa bile kolaylıkla diğer düğmelere devam edilebilir. Okul
  öncesi kurumlarında verilen eğitimle birlikte yanlış iliklenen düğmelerin kolaylıkla
  düzeltilebilmesi söz konusu.. Bu genel bilgilerden sonra gelelim minik incilerin anne kucağı
  kadar şefkat dolu okullarında gün boyu hangi deneyimlerle kişiliklerini maddi-manevi
  ördüklerine…
  Sabah güvenli bir bağlanma ile neşeyle kalkıp okulu için sabırsızlık gösteren minik inci
  aslında hayatı boyunca devam edecek olan okul sevgisini oluşturmaya başlar… çünkü
  biliyoruz ki; çocuk bilgiyle eğitilmez, sevgiyle eğitilebilir ancak.. o zaman sevginin olmadığı
  bir eğitim sisteminde ülkemiz için başarılı mühendisler, usta bürokratlar, muhteşem
  öğretmenler bekleyemeyiz… Gün kahvaltıyla devam eder.”” Belki eğitimle ne ilgisi var
  diyebileceğimiz kahvaltı saati ise, çocuğun enerji depoladığı, sosyalleştiği ve sonunda ’ey bizi
  nimetleriyle donatan rabbimiz’ diye duayla birleştirdiği bir ortamla devam eder sabah
  saatleri…
  Serbest zaman etkinliği adı altında çocuklar ilgi köşelerine yönlendirilerek ilgi ve ihtiyaçları
  doğrultusunda kendi kendine karar alma, aldığı kararı uygulama ve bu uygulamanın
  sonuçlarını görme fırsatı bulur.
  Zihnin açık olduğu ve veriminde yüksek olacağı düşüncesiyle sevgi dersleri güne anlam
  katmaya devam eder. Çocukların prososyal davranışlarını geliştirici, milli manevi duyguları
  ‘eğlenerek öğrendikleri’ etkinlikler yapılır. Vicdanın ışığı ahlaki temellere, aklın aydınlanması
  ise fen ilimlerine dayanır. En mükemmel başarılar ve yükselişler ikisinin birleşmesinden
  ortaya çıkar. İşte bu düşünceyle; evrensel değerlerle ulusal değerleri bütünleştirip kâinattaki
  ahengi modelleyerek mükemmele doğru ilerlemek ise sevgi derslerinin temelini oluşturur.
  Ardından Türkçe etkinliğiyle dokunmaya devam eder minik incinin serüveni… Çocukların dil
  gelişimini ve Türkçe’yi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine
  imkân tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için programda yer alan
  faaliyetlerde şarkılar, şiirler, tekerlemeler söyleyip, kukla gösterileri, parmak oyunları
  oynanır, bilmeceler sorulup, dramatizasyonlar yapılır.
  Drama yoluyla; bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat,
  algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim
  becerileri gelişir. Böylece çocuk kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı
  öğrenir.
  Kavram çalışmaları, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve sanatsal etkinlikler derken günün
  en eğlenceli kısmı oyunla devam eder. Çocuğun en ciddi uğraşı oyundur.
  ‘Minik kâşiflerin’ ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek,
  neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla
  ‘fen matematik etkinlikleriyle’ devam eder gün… Yapılandırılmış olarak öğrenmeye olanak
  sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Bishop
  Creighton’ın dediği gibi: “Birini eğitmenin asıl amacı, onu sürekli sorular soran biri haline

  getirmektir.” Yani aslında öğrenme isteğini çocuğun içine bırakıvermektir. İşte fen
  etkinlikleriyle merak, hayret ve heyecanla gün devam eder.
  Müzik etkinliğinde ise çocuklarla eğlenerek ritim duygusunu aşılama, sesleri tanıma ve sesleri
  ayırt etme gibi programlarla müzik duygusunun gelişmesine destek verilir. İşte diğer
  kademelerde de olduğu gibi asıl amaç; çocuğu yapılandırılmış öğrenme yaşantıları yoluyla
  davranış değişiklikleri oluşturma sürecini temin etmek..
  Snallman’ın şu tespitine hak vermemek mümkün değil: “Gençliğin ruhunu, işlenmeyen bir
  tarla gibi, kendi haline bırakırsanız orada ısırgandan ve dikenden başka bir şey bulamazsınız.”
  İşte insan hayatının bu kadar önemli bir devresinde; Daha aydınlık bir gelecek için, ülkemizin
  güzel yarınları için, her iki dünyaya ait değerler oluşturmak için, aslını bularak asilleşmek
  için, ecdadın medeniyetiyle bütünleşmek için daha bilinçli günlere… İnşaAllah…

  Call Now Button
  WhatsApp chat